شارژ کنترلر پکیج برق خورشیدی

شارژ کنترلر پکیج برق خورشیدی


شارژ کنترلر المان مهمی است که در پکیج برق خورشیدی مجزا از شبکه، بین پنل خورشیدی و باتری خورشیدی قرار می گیرد و در اصل پنل خورشیدی به واسطه این المان باتری را شارژ می کند. بدون شک باتری المان حساسی است و نحوه شارژ آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که در نیروگاه برق خورشیدی که به آن پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه هم گفته می شود، علارقم عدم استفاده از باتری، از شارژ کنترلر استفاده می شود و در اصل این شارژ کنترلر است که خروجی پنل را در اختیار اینورتر قرار می دهد. اما این المان در داخل اینورتر قرار گرفته و هر کدام از اینورتر های متصل به شبکه دارای یک شارژ کنترلر نیز می باشد.

شارژ کنترلر ها را می توان به دو گروه شارژ کنترلر های PWM و شارژ کنترلر های MPPT تقسیم بندی نمود. تفاوت اصلی این دو نوع شارژ کنترلر میزان راندمان می باشد. خروجی هر پنل خورشیدی می تواند بر اثر تغییر دما، تغییر جهت تابش نور خورشیدی و سایر پارامتر های فیزیکی دست خوش تغییرات بسیاری شود. برای مثال ممکن ولتاژ خروجی یک پنل 12 ولت در طول روز بین 8 تا 18 ولت تغییر کند. در این صورت به دلیل ثبات نسبی توان پنل خورشیدی، جریان نیز با ولتاژ تغییر و در صورتی که خروجی پنل دارای کمترین ولتاژ باشد، جریان به بیشترین مقدار خود و در صورتی که خروجی دارای بیشتری مقدار ولتاژ باشد، جریان به کمترین مقدار خود می رسد. شارژ کنترلر های PWM با سوئیچ کردن ولتاژ خروجی پنل، باتری ها را شارژ می کنند و بدون شک با کاهش ولتاژ، آهنگ شارژ باتری ها نیز کند می شود که این امر موجب کاهش راندمان سیستم می شود. اما شارژ کنترلر های MPPT که به ردیاب نقطه حداکثر توان مشهورند، با استفاده از مبدل DC به DC داخلی آهنگ شارژ باتری را ثابت نگه می دارند و در نتیجه دارای راندمان بیشتری می باشند.

بازگشت به صفحه اصلی بازگشت به صفحه مقالات

تماس با ما